Käy allekirjoittamassa kylätalolla vetoomus Hakojärven koulun säilyttämisen puolesta lauantaina 11.12.2021 klo 11-18 välisenä aikana tai sunnuntaina 12.12.2021 klo 11 – 19.30 välisenä aikana. Vetoomus toimitetaan Alavuden kaupunginvaltuuston kokoukseen maanantaina 13.12.2021.

Yhteyshenkilö Marjo Hirvelä

Vetoomusteksti:

VETOOMUS ALAVUDEN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJILLE HAKOJÄRVEN KOULUN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Me allekirjoittaneet vastustamme Alavuden kaupungin suunnitelmaa Hakojärven koulun lakkauttamisesta. Siitähän rätingeissä, joiden mukaan Sulkavan ja Sääskiniemen koulujen 3. – 6.-luokan oppilaat siirrettäisiin syksystä 2023 lähtien Länsipuolen kouluun ja Hakojärven 3.– 6.-luokan oppilaat Iivarin kouluun, käytännössä olisi kyse. Syksystä 2025 lähtien Alavudella siirryttäisiin alakoulujen osalta 1+4 malliin, johon Kirkkomännikön koulun lisäksi kuuluisivat Aseman, Iivarin, Länsipuolen ja Tuurin koulut. Näin uutisoitiin Ilkka Pohjalaisessa 8.12.2021.

Pienten lasten koulu -mallia olisi tarkoitus harjoittaa siis vain parin vuoden ajan. Aiemmin laihaa lohtua lupaillut malli edes jonkinlaisen toiminnan jatkumisesta kyläkouluissa on jäämässä täysin torsoksi ja käytettäväksi vain naamiointikeinona lopulliselle koulun lakkauttamiselle. Varmasti kukaan päättäjistäkään ei oikeasti usko siihen, että tuon ajan jälkeen koulutoimintaa enää käynnistettäisiin missään tilanteissa normaaliksi, vaikka oppilasmääräennusteet näyttäisivät miten kannustavilta tahansa.

Hakojärvellä koulun yhteyteen on liitetty myös ryhmäperhepäivähoito, miten sen kävisi, jos koulu lakkautettaisiin? Vietäisiinkö meiltä myös lasten päivähoitopaikka?

Pelkäämme että tämän päätösehdotuksen toteutuessa Alavuden kaupunki aiheuttaa mittavaa tuhoa syrjäkylien elinvoimalle.

Hakojärvellä ovat kyläaktiivit tehneet vuosikymmeniä hartiavoimin töitä kylänsä eteen. Suurimpana motiivina on aina ollut Hakojärven koulu ja kylän pitäminen elinvoimaisena ja houkuttelevana paikkana asua. Hakojärven koulun ympäristöön onkin satsattu kyläaktiivien toimesta tarmokkaasti ja koulun piha onkin viimeisen päälle hyvällä mallilla ja viihtyisä lasten olla. Tervetuloa tutustumaan!

Kylän asioita on ollut mielekästä hoitaa, kun on nähty ponnistelujen tuottavan tulosta ja koulu voitu pitää toiminnassa. Mistä kyläaktiiveille riittäisi jatkossa riittävästi motivaatiota jatkaa näin suurella panostuksella kylän asioiden hoitoa, jos kylän sydän pysäytettäisiin? Pelkästään talkoovoimin on vaikea ylläpitää rakennuksia, viihtyistä ympäristöä, saati järjestää palveluja. On olemassa tutkittua faktatietoa siitä, että lakkauttamalla kyläkouluja säästöjen toivossa kunnat itseasiassa kiihdyttävät maaseudun asukaskatoa. Kyläkoulu on paitsi kylän, myös kaupungin selvä veto- ja pitovoimatekijä.

Hakojärven koulu sijaitsee aivan valtatie 18 vieressä ja on suorastaan ”näyteikkuna” Ähtäristä Alavudelle päin kulkeville ja ensimmäinen asia, mikä Alavudelle tultaessa kiinnittää huomion. Mikäs sen riemastuttavampi näky, kuin koulun pihalla leikkivät lapset!

Minkälaisia mielikuvia autioitunut kyläkoulu loisi?

Hakojärven kevyen liikenteen väylä mahdollisti koululaisten turvallisen koulumatkan muutamia vuosia sitten. Kuljetusoppilaita on tällä hetkellä vain muutamia. Iivariin siirryttäessä kaikki hakojärveläiset lapset olisivat kyyditysoppilaita. Miten kyyditykset pystyttäisiin hoitamaan jatkossa sujuvasti ja inhimillisesti ilman pitkää odottelua ennen ja jälkeen koulupäivän, kun jo nyt on odottelua koulukyyditysoppilailla, vaikka välimatkat ovat lyhyempiä ja lapsia vain kourallinen koulutaksin kyydissä? Osa perheistä asuu niin lähellä Ähtärin rajaa, että jos vaihtoehtona ei olisi enää Hakojärven koulu, osa lapsista siirtyisi todennäköisesti Ähtäriin kouluun.

Arjen hektisyys näkyy kouluissa useina erilaisina haasteina lapsille ja perheille sekä opettajille. Pienessä kyläkoulussa jokainen lapsi voidaan ottaa huomioon yksilöllisesti ja tarpeet huomioiden. Haastavat tai muuten tukea vaativat oppilaat pärjäävät paremmin pienemmässä ryhmässä. Oli kyläkoulu miten pieni tahansa, sieltä lähtevät oppilaat kasvavat yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen. Kyläkoulun ehdottomia etuja ovatkin juuri yhteisöllisyys ja se, että haasteisiin pystytään puuttumaan varhaisessa vaiheessa.

Mikä olisi sitten riittävä oppilasmäärä, että koulua pidettäisiin pystyssä? Voiko sellaista edes sanoa? Viime vuonna kylään syntyi 5 lasta. On totta, että muutamat edeltävät vuodet ovat olleet syntyvyyden suhteen alhaisia. Mutta pieni kylä on herkkä muuttoliikkeen aiheuttamalle vaihtelulle, jo yhdenkin lapsiperheen muutto kylälle voi olla ratkaiseva ja muuttaa ennusteita. Toivoisimme että Alavuden kaupunki ei olisi heti ajamassa koulutoimintaa alas kylän kohdatessa haasteita oppilasmäärän suhteen, vaan olisi valmis etsimään keinoja tilanteen parantamiseksi. Voisiko lapsiperheille mahdollistaa paremmin koulun valintaa? Jos kahden koulun rajapiiriltä halutaankin ison koulun sijaan pienempään, niin voisiko koulukyyditykset toimia myös silloin? Hakojärvellä on vain vähän asuntoja tarjolla, varsinkin perhekoon vuokra-asunnoista on pulaa. Voisiko tähän pulmaan Alavuden kaupunki tarjota apuaan? Tai voitaisiinko kokeilla tonttikampanjaa ja markkinoida myös syrjäkylien tontteja väkevämmin? Uskomme lujasti siihen, että Hakojärvelle olisi kyllä tulijoita ja muuttajia myös jatkossa, mikäli vain koulutoiminta pysyy kylällä.

Vetoamme teihin päättäjiin, rauhoittakaa kyläkoulut. Älkää repikö säästöjä ensimmäiseksi niistä. Nähkää kyläkoulut mahdollisuutena ja kaupungin ainutlaatuisena vetovoimatekijänä.

Luodaan yhdessä perheille uskoa tulevaisuuteen ja näytetään, että pienimmätkin ovat tärkeitä. Varsinkin tällaisina aikoina olisi tärkeä osoittaa inhimillisyyttä ja rohkeasti katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Uskomme vakaasti, että kyläkoulut houkuttelisivat jatkossakin tulijoita Alavudelle.

Säästöjä tarvitaan ja niitä on Hakojärven osalta ainakin luvassa pienentyneiden koulun lämmityskustannusten myötä. Hakojärven koulurakennukseen on asennettu maalämpö kesällä 2021. Säästökohteita täytyy löytyä myös muualta. Onko esimerkiksi uuden kaupungintalon rakennuttaminen aivan välttämätöntä?

Mielestämme tätä päätösesitystä on valmisteltu hätiköiden eikä kaikkia näkökulmia ole otettu päätösehdotuksessa huomioon.

Hakojärvellä